Taiwan: One-Way Rental Service Fee


  Taitung Hualien Kaohsiung Tainan Taichung Hsinchu Taoyuan Taipei
Taipei 2,400 2,000 1,440 1,200 960 640 400 300
Taoyuan 2,400 2,400 1,320 1,080 800 400 300  
Hsinchu 2,400 2,400 1,200 960 640 300    
Taichung 2,000 2,400 960 800 300      
Tainan 1,600 2,400 400 300        
Kaohsiung 1,200 2,000 300          
Hualien 1,200 300            
Taitung 300