HERTZ CORPORATION WEBSITE
GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Sidste opdatering: 1. november, 2006

   

Vi præsenterer denne website omfattet af de følgende vilkår og betingelser (“Aftale”). Læs venligst denne aftale omhyggeligt før du anvender denne website. Ved at anvende denne website accepterer du de vilkår og betingelser, der er nævnt i aftalen. Hvis du ikke kan acceptere de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne aftale, må du ikke anvende denne website. Vi kan til enhver tid, og efter eget skøn, opdatere og revidere denne aftale ved at indsætte en ændret aftale på denne website. De ændringer, vi foretager i aftalen, gælder fra det øjeblik de bliver indsat. Læs venligst denne side regelmæssigt for at se evt. ændringer til aftalen. Du vil kunne fastslå, om aftalen er blevet ændret siden du sidst læste den, ved at se oplysningen "Sidst opdateret", der forekommer øverst i aftalen. Når du bruger denne website efter at der er indført ændringer, betyder det at du accepterer disse ændringer.

   

Som anvendt i denne aftale betyder ordene “vi” og &jegdquo;os&rdquo The Hertz Corporation og de firmaer som The Hertz Corporation ejer størsteparten af. Disse kaldes normalt “datterselskaber.”    Vi driver bil- og materieludlejningsvirksomhed samt i mindre omfang bilsalg og forsikringsadministrationsvirksomhed.    Vore “licenshavere” er selvstændige virksomheder inden for biludlejnings- og materielvirksomheden og til tider i bilsalgsvirksomheder med licens til at drive denne slags virksomhed og til at anvende et varemærke og varemærker og andre servicesymboler, der tilhører os og som ofte indeholder symbolet “Hertz”.    Fordi vore licenshavere er selvstændige, er de ikke vore datterselskaber og derfor ikke indeholdt i ordene “vi” og &jegdquo;os.”    Vores “affillierede” betyder til enhver tid firmaer (andre end os), der på et givet tidspunkt styrer os eller bliver styret af os; ordene "vi" og "os" betyder ikke vore affillierede.

   

Du skal være mindst 13 år gammel for at bruge denne website. Hvis du ikke er 13 år gammel, må du ikke gå ind i eller bruge denne.

   

Ophavsret.En påkrævet erklæring om ejerskab af ophavsretten forekommer på vor website. Alle rettigheder forbeholdes.United States og lovene om international ophavsret beskytter alle billeder, tekst, programmer og andet materiale, der findes på denne website ("Site-materialet"). Enhver kommerciel udnyttelse af site-materialet er forbudt, medmindre der er givet direkte skriftlig tilladelse fra The Hertz Corporation. Du indvilliger i ikke at ændre eller slette noget som helst ophavsretssymbol, varemærke eller andre navnebeskyttede meddelelser fra det materiale der vises på eller indhentes fra denne website, og bekræfter, at du ikke opnår nogen som helst ejerskabsrettigheder ved at bruge denne website eller dets site-materiale.

   

Varemærker.Vi eller vore affillierede ejer registrerede tjenestemærker, heriblandt, uden begrænsning, "Hertz", "Hertz #1 Club", "Hertz #1 Club Gold," "Hertz Neverlost," "Hertz Car Sales," "Hertz Equipment Rental" og visse uregistrerede mærker. Navne, logoer og andet der identificerer vore produkter eller tjenesteydelser, er vores eller vor affillieredes ’ navnebeskyttede mærker. Disse er beskyttet af United States lovene om internationale varemærker. Alle andre vare- og tjenestemærker, der anvendes på denne website, er varemærker, tjenestemærker og logoer tilhørende deres respektive ejere.

   

Databeskyttelse.Dine personlige oplysninger, som vi indhenter via denne website, herunder, og uden begrænsninger, de personlige oplysninger som er indhentet under alle registreringsprocesserne som beskrevet nedenfor, er underlagt den fortrolighedserklæring der gælder for denne website.    For yderligere oplysninger skal den gældende fortrolighedserklæring læses grundigt. Man kan få adgang til denne via et link i slutningen af denne websites hjemmeside.

   

Registrering.Adgang til nogle områder og anvendelse af nogle funktioner på denne eller andre af vore websites vil evt. kræve, at du deltager i eller bliver medlem af en bestemt Hertz Klub eller et program. Når og hvis du registrerer dig som deltager eller medlem, indvilliger du i at (a) overdrage os nøjagtige, gældende og fuldstændige oplysninger om dig selv, som beskrevet på vor registreringsblanket (heriblandt din e-mail-adresse), og (b) at vedligeholde og opdatere disse oplysninger (heriblandt din e-mail-adresse) så de er nøjagtige, gældende og fuldstændige. Du accepterer, at hvis disse oplysninger er forkerte, forældede eller ufuldstændige, forbeholder vi os retten til at opsige din brug af denne website og de tilhørende tjenesteydelser. Som en del af registreringsprocessen blive du evt. bedt om at vælge en adgangskode. Du er ansvarlig for at bruge og opbevare denne adgangskode samt evt. klub- og programnumre fortroligt og indvilliger i ikke at overføre eller videresælge din brug af eller adgang til denne website til andre. Hvis du mener, at din konto hos os ikke længere er sikret, skal du øjeblikkeligt meddele os om problemet ved at klikke her.    DU ER FULDT UD ANSVARLIG FOR AT HOLDE DIN ADGANGSKODE OG ANDRE KLUB- OG PROGRAMNUMRE FORTROLIGE, OG DU ER FULDT UD ANSVARLIG FOR ENHVER AKTIVITET (HERUNDER RESERVATIONER OG KØB) DER FORETAGES VIA DIN KONTO.    For yderligere oplysninger med hensyn til datasikkerhed, se venligst sektionen “Datasikkerhed” i den fortrolighedserklæring, der kan fås adgang til via et link nederst på denne websites hjemmeside.

   

Adfærdsregler.Mens du bruger dennes website og/eller site-materialerne, indvilliger du i ikke at:

 • Begrænse eller hindre andre besøgendes brug af denne website, herunder, og uden begrænsning, ved "hacking," "afslag på serviceydelses" angreb eller vandalisme af dele af denne website;
 • Anvende denne website eller site-materialet til ulovlige eller uberettigede formål;
 • Udtrykke eller insinuere, at dine udsagn er endosseret af os, uden at vi har givet forudgående skriftlig tilladelse hertil;
 • Offentliggøre (a) indhold eller oplysninger af nogen art, der er ulovlige, falske, truende, grove, ærekrænkede, injurierende, uanstændige eller på anden måde anstødelige, eller som krænker vores eller andres intellektuelle ejendom eller andre rettigheder; (b) materiale af nogen art, uoffentliggjorte oplysninger om os, vore licenshavere eller affillierede, eller andre uden tilladelse; (c) vore forretningshemmeligheder, eller vores licenshaveres eller affillieredes eller andres; eller (d) reklamer, anmodninger, kædebreve, pyramidesalgssystemer, investeringsmuligheder, eller andet uønskset kommerciel kommunikation (med mindre vi har givet udtrykkelig tilladelse);
 • Foretage spamming eller flooding;
 • ændre, bearbejde, give underlicens, oversætte, sælge, overføre, omvendt konstruere, dekompilere, eller demontere denne websites dele eller sitematerialet;
 • "Indramme" eller "genspejle" denne websites dele uden forudgående skriftlig tilladelse fra os;
 • På nogen måde manipulere denne websites software eller funktionalitet, herunder, og uden begrænsning, udsendelse og offentliggørelse af software eller andet materiale af nogen art til denne website, som indeholder vira, programbomber, trojanske heste, orme, cancelbots eller andre computerprogrammeringsrutiner, der kan beskadige, gribe ind i, opfange eller eksproprietere systemer, data, eller oplysninger;
 • bruge robotter, spiders, programmer til site-søgning/indhenting, eller andre manuelle eller automatiske enheder eller processer til at hente, registrere, dataminering, eller på anden måde gendanne eller omgå denne websites og dets indholds navigationsstruktur eller opstilling;
 • Indfange eller indhente oplysninger om besøgende til denne website uden deres udtrykkelige tilladelse;
 • Oprette en database ved systematisk at downloade og gemme alle eller dele af denne websites oplysninger;
 • Foretage kommercielle opslag; eller
 • Tillade andre, deriblandt personer hvis konti blev opsagt, at få adgang til denne website ved hjælp af din konto, adgangskode og dit brugernavn.

   

Yderligere indvilliger du i, mens du bruger denne website og/eller sitematerialet, at overholde alle gældende love, regler og foreskrifter.

   

Ved reservering, køb eller anmodning om tjenesteydelser.Hvis du ønsker at foretage reservationer, køb eller anmode om tjenesteydelser beskrevet på denne website, kan du evt. af os blive bedt om (eller hvis du køber eller anmoder om et produkt eller en tjenesteydelse, via et af denne websites varemærke-beslægtede områder, af dette produkts eller tjenesteydelses udbyder), at give visse oplysninger der er relevante for din reservation eller dit køb, herunder, og uden begrænsning, oplysninger om kreditkort eller andet, der kan identificere dig. Du forstår, at sådanne personlige oplysninger vil af os blive behandlet som beskrevet i den fortrolighedserklæring, der kan læses via et link placeret nederst på denne websites hjemmeside og, hvis en Hertz varemærkebeslægtet udbyder er involveret, at sådanne oplysninger bliver behandlet som beskrevet i denne udbyders fortrolighedserklæring. Du bekræfter, at vi ikke er ansvarlige for indhenting af oplysninger og fortrolighedsbeskyttelse foretaget af disse udbydere og andre. Du indvilliger i, at alle de oplysninger du giver os ved reservation og køb eller anmodning om tjenesteydelser, er nøjagtige, gældende og fuldstændige. Du indvilliger i, at betale alle omkostninger pådraget af dig eller andre brugere af din konto samt kreditkort og andre betalingsmekanismer til den/de rate(r) eller pris(er), som var gældende, da disse omkostninger blev pådraget. Du er også ansvarlig for, at skulle betale alle dine indkøbs gældende skatte og afgifter.

   

Vi forbeholder os rettigheden til uden varsel, at ændre beskrivelser eller billeder af, eller henvisning til denne websites produkter eller tjenesteydelser, eller til at til at begrænse ordremængden for sådanne produkter eller tjenesteydelser og/eller nægte dig sådanne ydelser. Vi bemærker, at beskrivelser eller billeder af, eller henvisninger til andres produkter eller tjenesteydelser ikke nødvendigvis betyder, at vi endosserer sådanne produkter eller tjenesteydelser.

   

Der kan blive krævet bekræftelse af indsendte oplysninger før vi accepterer en reservation, et køb eller en bestilling. Med undtagelse af hvad der er lovmæssigt påkrævet eller udtrykkeligt nævnt af os, er priser, takster og forsyning af produkter og tjenesteydelser med forbehold for ændringer uden varsel. Du anerkender, at reservationer, køb og tjenesteydelser er underlagt yderligere vilkår og betingelser som indførte af os eller vore affillierede, licenshavere eller samarbejdspartnere.

   

En oversigt over vore gældende regler hvad angår biludlejningspriser, reservationer og forudbetalt udlejning, findes på den webside, hvor prisen for udlejning fra os bliver anført.

   

Links.Denne website kan indeholde links til andre Internet websites og online-kilder. Links fra denne website til andre websites eller kilder skal ikke ses som ensbetydende med, at vi endosserer, styrer, gennemgår eller sanktionerer sådanne websites. Du bekræfter og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for om hvorvidt indhold, reklamer, produkter, tjenesteydelser eller oplysninger, der findes på eller via andre websites er juridiske korrekte, nøjagtige eller egnet indhold, ej heller for tab eller skader forårsaget eller hævdet forårsaget af brugen eller tiltroen til enhver sådan website eller indhold. Behandlingen af brugeroplysninger af andre websiteoperatører kan ydermere være anderledes end vores behandling af brugerdata. For oplysning om sådanne operatørers behandling af brugeroplysninger skal du læse deres fortrolighedserklæringer eller vilkår og betingelser eller tage kontakt med dem for at modtage disse oplysninger.

   

Anvendelsen af “Cookies” og anden sporingsteknologi.    Vi anvender evt. cookies og anden teknologi, til at muliggøre og spore din brug af de ydelser vi tilbyder på denne website og i forbindelse med vor e-mail-kommunikation.    For yderligere oplysninger om vor anvendelse af sådan teknologi se fortrolighedserklæringen, der kan læses via et link nederst på denne websites hjemmeside.

   

Oplysningernes nøjagtighed.Selvom vi stræber efter at sikre, at denne websites oplysninger er nøjagtige, kan hverken vi eller vore affillierede, licenshavere eller agenter være ansvarlige over for dig for disse oplysningers nøjagtighed. Det er ene og alene dit ansvar, at vurdere om denne websites oplysninger er nøjagtige, fuldstændige og brugbare.

   

Ansvarsfraskrivelse.VI LEVERER DENNE WEBSITE, SITE-MATERIALET OG PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER, DER ERHVERVES VIA ELLER I FORBINDELSE MED DENNE WEBSITE, SOM BESET OG EFTER BEHOV, UDEN ERKLÆRING ELLER GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, MED MINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT UDFORMET I EN SKRIFTLIG AFTALE MED OS, SOM DU HAR KENDSKAB TIL, HVAD ANGÅR ET BESTEMT PRODUKT ELLER EN TJENESTEYDELSE. FOR SÅ VIDT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE, FRALÆGGER VI OG VORES AFFILLIEREDE, LICENSHAVERE, LEVERANDØRER, ANNONCØRER OG AGENTER ANSVARET FOR ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANTYDET GARANTI FOR NAVN, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG UDEN KRÆNKELSE, MED MINDRE UDTRYKKELIGT AFTALT SKRIFTLIGT MED OS, SOM DU HAR KENDSKAB TIL, HVAD ANGÅR ET BESTEMT PRODUKT ELLER TJENESTEYDELSE. VI, VORE AFFILLIEREDE, LICENSHAVERE, LEVERANDØRER OG AGENTER GARANTERER IKKE, AT DIN BRUG AF DENNE WEBSITE ELLER SITE-MATERIALET IKKE BLIVER AFBRUDT, ER FEJLFRIT ELLER SIKRET, AT DEFEKTER BLIVER RETTET ELLER AT DENNE WEBSITE (ELLER DE SERVER(E) SOM ER VÆRTER FOR DEN), ELLER TILHØRENDE SOFTWARE ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU BEKRÆFTER, AT DU ER ANSVARLIG FOR ANSKAFFELSEN OG VEDLIGEHOLDELSEN AF ALLE TELEFONFORBINDELSER, COMPUTER HARDWARE, OG ANDET UDSTYR, DER KRÆVES FOR AT FÅ ADGANG TIL OG BRUGE DENNE WEBSITE, OG FOR ALLE OMKOSTNINGER FORBUNDET HERMED. INGEN MENING, RÅDGIVNING ELLER ERKLÆRING YTRET AF OS, VORE AFFILLIEREDE, LICENSHAVERE, LEVERANDØRER, AGENTER ELLER BESØGENDE, HVADENTEN DE ER YTREDE PÅ DENNE WEBSITE, I SITE-MATERIALET ELLER PÅ ANDEN VIS, SKAL FREMBRINGE EN GARANTI, MED MINDRE DET ER UDTRYKKELIGT AFTALT MED OS SKRIFTLIGT, SOM DU HAR KENDSKAB TIL, HVAD ANGÅR ET BESTEMT PRODUKT ELLER TJENESTEYDELSE. DIN ANVENDELSE AF DENNE WEBSITE ER HELT OG HOLDENT FOR EGET ANSVAR.  

   

Konflikter.I tilfælde af, at der opstår konflikt mellem denne websites oplysninger, denne aftale og/eller vore kontrakter med dig, vil vilkårene i din kontrakt gælde fremfor denne aftale og denne websites oplysninger, og denne aftale vil gælde fremfor denne websites oplysninger.

   

Ansvarsbegrænsning.DET ER EN FORUDSÆTNING FOR DIN BRUG AF DENNE WEBSITE, AT DU INDVILLIGER I, AT HVERKEN VI ELLER VORE AFFILLIEREDE, LICENSHAVERE, LEVERANDØRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, AKTIONÆRER, ANSATTE ELLER AGENTER ER ANSVARLIGE OVERFOR DIG ELLER ANDRE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE, STRAFFENDE ELLER ANDEN FORM FOR ERSTATNINGER, PÅ GRUND AF KONTRAKTER, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN TEORI ELLER INDIREKTE TABT FORTJENESTE, TABTE INDTÆGTER, TAB AF FORRETNINGSMULIGHEDER, TABT DATA, AFBRUDT KOMMUNIKATION, ERSTATNING, UDGIFTER, ELLER OMKOSTNINGER DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA ELLER PÅ ANDEN MÅDE PÅ GRUND AF EN FORBINDELSE MED:

 1. ANVENDELSEN AF DENNE WEBSITE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER DER OPSTÅR ELLER FOREKOMMER PÅ GRUND AF DIN TILTRO TIL DENNE WEBSITE ELLER OPLYSNINGER ELLER MATERIALE, DER BEFINDER SIG PÅ DENNE WEBSITE ELLER ER HYPERLINKED FRA DENNE WEBSITE, ELLER PÅ GRUND AF DE FEJL, UDELADELSER, AFBRYDELSER, AFVIGELSER, DEFEKTER, DRIFTSFORSINKELSER, TRANSMISSION, OVERHØRING AF ANDRE ELLER ANDEN PRÆSTATIONSMANGEL AF DENNE WEBSITE;
 2. REGERINGSRESTRIKTIONER, STREJKER, KRIGE, NATURKATASTROFER ELLER FORCE MAJEURE, STRØMSVIGT, STOR FORØGELSE AF ON-LINE AKTIVITET INDEN FOR EN KORT TIDSPERIODE (SPIDSBELASTNING), VIRA, KATASTROFAL HARDWARE-SVIGT, ANGREB PÅ VORE SERVERE, BRAND, JORDSKÆLV, OVERSVØMMELSER, USÆDVANLIGT STRENGE VEJRFORHOLD, ELLER ANDET, DER LIGGER UDENFOR VOR RIMELIGE KONTROL OG SOM BEGRÆNSER, FORHINDRER ELLER PÅ ANDEN MÅDE BERØRER DIN ADGANG TIL ELLER ANVENDELSE AF DENNE WEBSITE ELLER SITE-MATERIALERNE, ELLER VORES EVNE TIL AT YDE PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER I FORBINDELSE MED ELLER RESERVERET ELLER BESTILT VIA DENNE WEBSITE, ELLER
 3. SVIGT PÅ SIKKERHEDEN FOR DE OPLYSNINGER DU HAR OVERDRAGET OS I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF DENNE WEBSITE, ELLER UVEDKOMMENDES INDGREB PÅ SÅDANNE OPLYSNINGER.

   

DIN ENESTE UDVEJ HVIS DU IKKE ER TILFREDS MED DENNE WEBSITE OG/ELLER SITE-MATERIALET INDEHOLDT I DENNE WEBSITE, ER AT OPHØRE MED ANVENDELSEN AF DENNE WEBSITE OG/ELLER SITE-MATERIALERNE.

   

Regres.Uden at begrænse generaliteten eller virkningen af denne aftales andre klausuler indvilliger du i, at holde os, vore affillierede, licenshavere, underleverandører, og agenter, samt vores eller deres ledere, bestyrelsesmedlemmer og ansatte skadesløse, og holde os skadesløse fra og mod alle krav, skader, tab, omkostninger (herunder rimelige juridiske omkostninger), eller andre udgifter, der opstår, direkte eller indirekte, som følge af eller fra (a) dit brud eller hævdede brud på denne aftale, herunder enhver krænkelse af de Adfærdsregler beskrevet ovenfor og (b) din anvendelse af denne website og involvering i transaktioner på denne website, herunder, men ikke begrænset til, anvendelsen af site-materialet.

   

Denne websites disponibilitet.Denne website stilles til rådighed døgnet rundt, hele ugen. Dog forbeholder vi os ret til, fra tid til anden, af visse grunde eller uden grund, at ophøre med at stille denne website til rådighed. Vi er ikke ansvarlige for skader, der opstår på grund af afbrydelse, indstilling, eller ophør af denne website.

   

Påstand om krænkelse af ophavsret.The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the "DMCA") giver ejere af ophavsret mulighed for at søge regres, hvis de mener, at materiale der vises på internettet krænker deres rettigheder under amerikanske. love om opretshav. Hvis du i god tro mener, at materialer der vises af os som vært, krænker din ophavsret, kan du (eller din agent) sende os en tilkendegivelse, hvori du beder om, at materialet fjernes eller at adgang til oplysningerne blokeres. Tilkendegivelsen skal indeholde de følgende oplysninger: (a) en fysisk eller elektronisk underskrift fra den person, der er autoriseret til at handle på ejerens vegne angående den eneret, der hævdes krænket; (b) identifikation af emnet hvor det menes at ophavsretten er blevet krænket (eller i tilfælde af at der findes flere emner med ophavsret på denne website som er dækket af en enkelt meddelelse, en liste over disse emner); (c) identifikation af det materiale der hævdes krænket eller en beskrivelse af den krænkende handling, og tilstrækkeligt med oplysninger, så vi kan finde materialet på denne website; (d) den ankendes navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail-adresse; (e) en erklæring på, at den ankende i god tro mener, at materialet ved brug på den måde der klages over ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent, eller juridisk; og (f) en erklæring om at meddelelsens oplysninger er nøjagtige og med fare for at aflægge falsk forklaring, at den ankende er autoriseret til at agere for ejeren af eneretten som hævdes krænket. Hvis du i god tro mener, at en tilkendegivelse om krænkelse af ophavsretten er med urette blevet anlagt mod dig, vil DMCA tillade dig at sende os en modfordring. Tilkendegivelser og modfordringer skal møde de på det tidspunkt gældene lovpligtige krav pålagt af DMCA; se http://www.loc.gov/copyright/ for yderligere oplysninger. Tilkendegivelser og modfordringer angående denne website skal indsendes til Richard McEvily, Staff Vice President and Deputy General Counsel, The Hertz Corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, NJ, USA07656, (201) 307-2000, dmcanotice@hertz.com. Vi anbefaler, at der søges juridisk rådgivning, før der indsendes en tilkendegivelse eller modfordring. Vær også opmærksom på, at der kan foretages sanktioner i forbindelse med falske påstande til DMCA.

   

Ugyldig hvis forbudt.Selvom denne website er tilgængelig i hele verden, står ikke alle produkter og tjenesteydelser, der nævnes på denne website, til rådighed for alle personer i alle geografiske områder eller embedsområder. Ydermere, kan der være restriktioner i visse embedsområder for anvendelsen af produkter eller tjenesteydelser, der er anskafftet i et andet embedsområde. De personer der vælger at gå ind på denne website fra har valgt at gøre dette på eget initiativ og for egen risiko og er selv ansvarlige for, at de overholder deres lokale love hvor og i den udstræknng, at disse love er gældende. Du må ikke anvende eller eksportere site-materialet eller produkter og tjenesteydelser, der findes via denne website, og som bryder  gældende eksportlove og regler. Vi og vore affillierede, licenshavere, leverandører og agenter forbeholder os retten til, til enhver tid og efter vor eller deres eget skøn, at begrænse tilgængeligheden af denne website og/eller forsyningen af produkter eller tjenesteydelser til personer, geografiske områder eller embedsområder.

   

Gældende lovgivning.Med undtagelse af hvad der er udtrykkeligt beskrevet  i den følgende paragraf, skal denne aftale (herunder alle de nævnte regler heri), være undergivet og fortolket i overensstemmelse med de gældende love for staten New Jersey i United States uden hensyn til New Jerseys foreskrifter om modstridende love. Specielt udelukket fra at være gældende for denne aftale er loven the United Nations Convention on the International Sale of Goods [De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb] . Hvis du er en statsborger af eller bosiddende i USA, et statsforbund tilhørende USA eller et område under USAs administration, eller hvis du går til denne website fra USA, indvilliger du hermed i, at tvister på grund af eller i forbindelse med denne aftale, denne website, og/eller site-materialet skal forsøges løst enten i U.S. District Court for the District of New Jersey med beliggenhed i byen Newark i staten New Jersey eller en domstol for staten beliggende i Bergen County i New Jersey, og at du dermed frasiger dig jurisdiktionelle-, hjemtings- eller uhensigtsmæssige indvendinger om sådanne domstole.

   

En anderledes lovgivning og område vil kun være gældende, hvis alt af det følgende gælder for dig:  (a) du er ikke en amerikansk statsborger; (b) du bor ikke i USA; og (c) du går ikke ind på denne website fra USA.  Hvis alle disse dele gælder for dig, og du er en statsborger i et af de nedenfor nævnte lande, indvilliger du hermed i, at tvister på grund af eller i forbindelse med denne aftale (herunder alle de nævnte regler heri), denne website og/eller site-materialet skal være undergivet de gældende love beskrevet nedenfor, uden hensyn til nogen foreskrifter om modstridende love; og at du hermed uigenkaldeligt indordner dig under den ikke-ekslusive retsmyndighed for de domstole i den stat, provins eller det land, der nævnes nedenfor og de gældende love (uden hensyn til nogen foreskrifter for modstridende love, der måtte gælde for andre retsmyndigheders ’s love):

   

   Hvis du er en statsborger fra: Gældende lov og område:
 et land i Afrika  England & Wales
 Australien  Staten Victoria
 Brasilien  Staten Sao Paolo
 Canada  Provinsen Ontario
 et land i EU  England & Wales
 Japan  Japan
 Korea  Republikken Korea
 et land i Mellemøsten  England & Wales
 New Zealand  New Zealand
 Norge  England & Wales
 Schweiz    England & Wales

   

Hvis du er statsborger i et asiatisk land, med undtagelse af Japan eller Korea, vil lovene for staten New Jersey i USA være gældende, uden hensyn til New Jerseys foreskrifter for modstridende love. 

   

Til trods for det foregående, vil love og områder der gælder for de produkter og tjenesteydelser du køber eller på anden måde anskaffer dig fra os, vore affillierede, licenshavere eller samarbejdspartnere, blive beskrevet i den relevante aftale for sådanne produkter eller tjenesteydelser.

   

Andre generelle regler.Vi forbeholder os ret til at opsige din konto, og brugen af denne website eller dele heraf, eller til, til enhver tid, og med eller uden grundlag, at slette indhold, funktioner eller tjenesteydelser fra denne website. Denne aftales overskrifter er kun henvisende. En parts mangel på at insistere eller håndhæve denne aftales betingelser skal ikke fortolkes som et afkald på betingelser eller rettigheder. Dette samt alle de regler der henvises til heri, er hele aftalen mellem dig og os, hvad angår de emner, der nævnes heri, og erstatter enhver og alle forhenværende og samtidige skriftlige og mundtlige aftaler mellem dig og os hvad angår de samme emner (med undtagelse af andre skriftlige, fuldt ud effektuerede kontrakter mellem dig og os). Hverken udvikling af din og vor adfærd til hinanden eller fremtidige forretningsskikke skal medvirke til ændring af denne aftales regler. Hvis nogen af denne aftales regler er anset for at være ugyldige eller uhåndhævelige, skal en sådan bestemmelse ikke berøre andre regler eller denne aftales regler i andet henseende, idet disse stadig vil være i kraft med fuld virkning. Denne aftale kan ikke tildeles, overføres eller tillades under-licens af dig uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

   

Juridisk tilkendegivelse for canadiske borgere. Denne aftale er skrevet på engelsk, og du frasiger dig alle rettigheder, som du måtte have under andre love, til at have denne aftale skrevet på et andet sprog. Du viser, at du har evnen til at læse og skrive på engelsk, og at du har læst og forstået denne aftale. Hvis denne aftale er oversat til et sprog, der ikke er engelsk, er det den engelske version og fortolkning, der er retsgylidig og regulerende. Alle kommunikationer mellem parterne herunder skal forekomme på engelsk. Il est de la volonte expresse des parties que le present contrat et tous les documents qui s'y rattachent soient rediges en langue anglaise, exception faite des documents pour lesquels la loi exige l'usage exclusif du francais.

   

Juridisk tilkendegivelse for Californiske indbyggere.    Under California Civil Code Section 1789.3, har indbyggere i staten Californien i United States ret til de følgende særlige oplysninger angående forbrugerrettigheder:

   

Priser.Gældende priser for vor biludlejningsservice kan indhentes ved at telefonere til The Hertz Corporation på tlf. (800) 654-3131 eller ved at skrive til The Hertz Corporation, 14501 Hertz Quail Springs Parkway, Oklahoma City, OK, USA73134. Gældende priser for vor bilsalgsydelser kan indhentes ved at telefonere til Hertz Car Sales på tlf. (800) 654-3131 eller ved at skrive til Hertz Car Sales, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey07656. Gældende priser for vores forsikringsadministrationsydelser kan indhentes ved at telefonere til Hertz Claim Management på tlf. (800) 426-7389 eller ved at skrive til Hertz Claim Management, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey07656. Gældende priser for vor udstyrsudlejningsydelser kan indhentes ved at telefonere til Hertz Equipment Rental på tlf. (888) 777-2700 eller ved at skrive til Hertz Equipment Rental, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey07656.    Vi forbeholder os retten til at ændre gebyrer, afgifter, månedlige eller andre periodiske abonnementgebyrer eller til enhver tid at indføre nye gebyrer, som foreskrevet i denne aftale.

   

Klager.Kontakt The Complaint Assistance Unit, the Division of Consumer Services for California Department of Consumer Affairs ved at skrive til adressen 1625 North Market Blvd, Sacramento, CA, USA95834, eller telefonisk på tlf. (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

   

Website-ejer og kontaktoplysninger.  Denne website ejes af The Hertz Corporation.  Det følgende er vore kontaktoplysninger i Europa:

   

(a) i Belgien: Hertz Belgium N.V., Excelsiorlaan 20, 1930 Zaventem, Belgien, (0032) 2 717 32 07 (telefon), 0032 2 717 32 08 (fax), customer-relations-be@hertz.com, Moms-nummer BE 401 678 879, Firmaregistreringsnummer HRB 389 009;

   

(b) i Frankrig: Hertz France S.A., 1 rue Eugène Henaff, 78198 Trappes Cedex, Frankrig, 0825-800-900 (telefon), 0825-803-001 (fax), customer-relations-fr@hertz.com, Moms-nummer FR 59 319 505 632, Firmaregistreringsnummer 319 505 632 RCS VERSAILLES;

   

(c) i Tyskland: Hertz Autovermietung GmbH, Ginnheimer Straße 4, 65760 Eschborn, Tyskland, (0049) 1805 00 3688 (telefon), (0049) 1805 00 3691 (fax), customer-relations-ge@hertz.com, Moms-nummer DE-114164028, Firmaregistreringsnummer  9821;

   

(d) i Storbritannien: Hertz (UK) Limited, Hertz House, 11 Vine Street, Uxbridge, Middx UB8 1QE, UK, (0044) 207 744 0067 (telefon), (0044) 207 744 0089 (fax), customer-relations-uk@hertz.com, Moms-nummer 219334568, Firmaregistreringsnummer 597994;

   

(e) i Italien: Hertz Italiana SpA, CSD - Ufficio Clienti, V.le L. da Vinci 421, 00145 Roma, Italia, (0039) (02) 69430019 (telefon), (0039) (02) 69430020 (fax), customer-relations-it@hertz.com, Moms-nummer Cod.Fisc. 00433120581 / P.IVA 00890931009, Firmaregistreringsnummer Reg.Imp. RM 09119601807;

   

(f) i Luxembourg: Hertz Luxembourg S.A., Aéroport de Findel, 1110 Luxemburg, Luxemburg, (0032) 2 717 32 07 (telefon), (0032) 2 717 32 08 (fax), customer-relations-be@hertz.com, Moms-nummer LU 10861939, Firmaregistreringsnummer RC B-8777;

   

(g) i Holland: Hertz Automobielen Nederland B.V., PO Box 270, 2130 AG Hoofddorp, Holland, (0031) 20 2013519 (telefon), (0031) 20 2013520 (fax), customer-relations-ne@hertz.com, Moms-nummer 005485544B01, Firmaregistreringsnummer KvK 34049337;

   

(h) i Spanien: Hertz de España S.A., José Echegaray,6, Edificio B -1a, 28230 Las Rozas, Madrid, Spanien (0034) 91 749 77 78 (telefon), (0034) 91 749 77 79 (fax), customer-relations-es@hertz.com, Moms-nummer A-28121549; og

   

(i) i Schweitz: Hertz Autovermietung AG, Ifangstrasse 8, CH-8952 Zuerich Schlieren, Schweitz, (0041) 1 212 2626 (telefon), (0041) 1 730 1244 (fax), customer-relations-sz@hertz.com, Moms-nummer 231795, Firmaregistreringsnummer 020.3.911.482.7.

   

   


® Reg. U.S. Pat. Off.
Alle rettigheder forbeholdes.

© 2003 - 2006 The Hertz Corporation System, Inc.

   

   

   
  CLOSE
. © 2014 The Hertz Corporation. All Rights Reserved.